Dlaczego ludzie czytają wartosciowe i mądre książki?

Myślę, że wiele osób włącznie ze mną oddaje się zgłębianiu tajników sensownego i dobrego życia, aby móc jak najlepiej wykorzystać czas dany nam tu na ziemi.

Ponadto wiele osób miało okazję przekonać się, że czas poświęcony pracy nad sobą i swoim życiem oraz na czytanie wartościowych i mądrych książek, to naj­lepsza inwestycja w siebie i swoje życie, która zawsze ma wysoki wskaźnik zwrotu w postaci zadowolenia z siebie, satys­fakcji z własnego życia i bliskich relacji z innymi.

Bo przecież pomyślność, dobre życie, udane relacje z innymi, poczucie wewnętrznego spokoju i radości, mają swoje ważne źródło w wiedzy, mądrości i duchowości. Na przestrzeni wieków nie brakowało mędrców, którzy przywiązywali szczególną wagę do tego, aby rozwijać dar mądrości.

Choćby Syracydes. Jego zdaniem: „Gdzie brakuje wiedzy, tam nie ma mądrości”, a roztropne serce szuka, przyjmuje i rozważa przekazywane mądrości". Według niego: „Ci, co kochają mądrość, ukochają życie, napełnią się radością […] Kto się jej powierzy, ten ją odziedziczy i przekaże ją swemu potomstwu”. Prawdziwe szczęście kryje się głębiej, w wartościach nieprzemijających. Mądrość jest niewyczerpanym skarbem. Jak mówi „Księga Mądrości” mądrość jest „piękniejsza od słońca, przewyższa gwiazdozbiory. Nawet światło jej nie dorównuje, gdyż cofa się ono wraz z nastaniem nocy, a mądrości nawet zło nie pokona”. Ponadto „Księga Mądrości” podaje, że pomaga ona osiągnąć szczęście i pociesza w chwilach smutku i utrapienia. Doradza, pomaga zyskać szacunek, niesie radość i pogodę ducha. Droga mądrości jest drogą poznania tego, co jest naprawdę dobre dla człowieka.

Moim zdaniem wszystkich ludzi na tym świecie łączy jedno, a mianowicie te same potrzeby: ciepła, spokojnego umysłu, prostych radości i przyjemności, dobra, zdrowia, miłości, życzliwości, bliskości, dotyku, współczucia, poczucia godności i wolności, przebywania w obecności ludzi życzliwych i dobrze nastawionych.