Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach

TERAPIA SKONCENTROWANA NA ROZWIĄZANIACH

W tej terapii klient razem z terapeutą pracują nad skonstruowaniem jak najbardziej optymalnego rozwiązania dla danej sytuacji, w której się klient znajduje na podstawie jego zasobów, sukcesów czy mocnych stron. Terapeuta pomaga klientowi w odkrywaniu wielkiej siły drzemiącej w nim, w jego rodzinie czy otoczeniu. Koncentruje się na mocnych stronach klienta, wykazując silną wiarę, że każdy człowiek ma w sobie zasoby, które może  wykorzystać w radzeniu sobie z własnymi trudnościami.

Klient jest postrzegany przez terapeutę jako osoba kompetentna, potrafiąca dokonać  zrozumienia tego, co chce zmienić w swoim życiu i jak się do tego zabrać. Terapeuta szanuje potencjał klienta i kierunek, w którym on chciałby podążać. Terapeuta dąży do tego, aby czas terapii był jak najkrótszy, biorąc pod uwagę możliwości klienta w osiąganiu celu terapii.

W terapii tej nie stawia się diagnoz w tradycyjnym rozumieniu. Klient wyznacza cele terapii, dokonuje oceny postępów w terapii, a także sam podejmuje decyzję, kiedy ją zakończyć. Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach należy do terapii ustrukturalizowanych.

Związana jest z technikami wspomagania zmian i sposobem ich praktycznego zastosowania. „Kierunek terapii wyznacza nie rodzaj problemów, ale cel i to czego chce klient” (Alarcon, Majchrowska, Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach, Warszawa 2009, s. 2-3). Skuteczność terapii: Terapia jest skuteczna w przypadku różnych problemów, takich jak: lęki,  konflikty, problemy komunikacyjne, problemy w małżeństwie/związku, problemy rodzinne, problemy z poczuciem własnej wartości. Jak wynika z badań budowanie rozwiązań z klientami systematycznie przynosi sukcesy niezależnie od problemów danego klienta (P. de Jong, I.K. Berg, Rozmowy o rozwiązaniach, Kraków 2007, s. 303-304).

Jeżeli trudno jest Ci podjąć decyzję o uczęszczaniu na sesje terapeutyczne czy skorzystaniu z konsultacji psychologicznych, choćby ze względów finansowych, mam dla Ciebie wspaniałe rozwiązanieZachęcam Cię do przeczytania książki mojego autorstwa "Życie i zdrowie masz tylko jedno".

Więcej informacji o książce, mnóstwo opinii czytelników i blogerów, dziesiątki wpisów z forów internetowych, spis treści, wybrane fragmenty książki oraz formularz zamówienia znajdziesz na stronie: http://violettawroblewska.com/ksiazki/zycie-i-zdrowie-masz-tylko-jedno/