Porady psychologiczne, duchowe i zawodowe, wsparcie i terapia dla studentów i młodzieży uczącej się lub pracującej

 

OPRÓCZ STANDARDOWEJ OFERTY, KTÓREJ SZCZEGÓŁY DOSTĘPNE SĄ W POSZCZEGÓLNYCH ZAKŁADKACH, PROPONUJĘ STUDENTOM I MŁODZIEŻY UCZĄCEJ SIĘ I PRACUJĄCEJ NASTĘPUJĄCE, INDYWIDUALNE TRENINGI ROZWOJOWE:

Twój rozwój osobisty. Komunikacja interpersonalna.

Siła jaka tkwi w posiadaniu umiejętności komunikowania się z innymi jest przeogromna. Pełna szacunku, otwarta i konstruktywna komunikacja buduje nasze relacje z innymi, jak również pozwala nam bardziej cenić i szanować siebie i innych.

Umiejętności komunikowania się w sposób szczery, otwarty, uczciwy i bezpośredni są bliskie każdej ludzkiej istocie. Ale obecnie są one dość często zastępowane agresywnym, manipulacyjnym, bądź biernym stylem komunikacji.

Te indywidualne spotkania z komunikacji interpersonalnej są dla Ciebie, jeśli chcesz:

 •  porozumiewać się z innymi kreując pełne szacunku i ciepłe relacje,
 • przepracować własne przekonania czy schematy myślowe utrudniające satysfakcjonujące komunikowanie się z innymi,
 • posługiwać się językiem serca bez używania przemocy słownej,
 • okazywać empatię,
 • aktywnie słuchać innych ludzi i lepiej ich rozumieć,
 • nauczyć się ustalać własne granice przy jednoczesnym poszanowaniu granic innych ludzi, czuć się pewniej we własnej skórze,
 • poznać bariery komunikacyjne, aby móc ich unikać,
 • pełniej wyrażać swoje potrzeby, emocje i prośby zyskując większe poczucie własnej wartości,
 • komunikować się, nie raniąc innych,
 • kreować udane relacje,
 • nauczyć się lepiej radzić sobie z krytyką i ocenami innych ludzi.

 Czego się dowiesz lub co będziesz ćwiczyć na indywidualnych sesjach z komunikacji interpersonalnej:

 •  co sprzyja prawidłowej komunikacji,
 • bariery komunikacyjne (osądzanie, dawanie rozwiązań, unikanie udziału w troskach drugiego człowieka),

 • warunki skutecznej komunikacji (używanie parafraz, odzwierciedlanie, aktywne słuchanie, komplementowanie, zadawanie pytań),

 • porozumiewanie bez przemocy (formułowanie spostrzeżeń i unikanie ocen, wyrażanie własnych uczuć i potrzeb, formułowanie próśb, okazywanie empatii),

 • wyrażanie pochwał,

 • radzenie sobie z krytyką,

 • inicjowanie rozmów.

Sesje z komunikacji interpersonalnej będą zaprojektowane pod kątem Twoich indywidualnych potrzeb. Będą ukierunkowane na jak najlepsze wykorzystanie Twoich osobistych zasobów i talentów w celu kształtowania lepszych relacji z innymi.

Twój rozwój osobisty. Asertywność, czyli jak być sobą.

Kiedy ostatnio powiedziałaś (powiedziałeś) „TAK” własnym potrzebom i uczuciom bez poczucia winy? Kiedy ostatnio powiedziałaś (powiedziałeś) „NIE” w sytuacjach, kiedy nie miałaś (miałeś) na coś ochoty lub na które się nie godziłaś (godziłeś)?

Asertywność jest umiejętnością szczerego, uczciwego i bezpośredniego wyrażanie swoich myśli, uczuć, opinii, postaw i pragnień w sposób respektujący prawa i potrzeby drugiego człowieka.

Odnosi się do takiego sposobu komunikowania się, w którym znamy swoje prawa i jednocześnie szanujemy prawa innych osób, nie manipulujemy innymi i nie dopuszczamy do manipulowania sobą, nie zachowujemy się w sposób bierny czy agresywny.

Asertywność jest zarówno umiejętnością powiedzenia „TAK” własnym potrzebom i uczuciom bez poczucia winy, jak również powiedzenia „NIE” w sytuacjach, kiedy nie mamy na coś ochoty lub na które się nie godzimy.

Te indywidualne spotkania są dla Ciebie, jeśli chcesz:

 •  poznać style nieasertywnego zachowania (zachowanie agresywne, manipulacyjne, bierne),
 • poznać własną mapę asertywności,

 • odkryć swój własny styl asertywności wypływający z Twojego serca i przekonań,

 • odnaleźć w sobie źródło asertywności i korzyści bycia asertywnym,

 • poradzić sobie z niskim poczuciem własnej wartości,

 • nauczyć się radzić w sytuacjach trudnych,

 • zrozumieć własne emocje,

 • kształtować pozytywne relacje z innymi i lepiej się z nimi porozumiewać,

 • wyrażać swoje zdanie nie urażając innych i nie naruszając ich praw,

 • lepiej rozumieć siebie i innych,

 • umiejętnie bronić swoich osobistych praw i interesów,

 • budować wiarę w siebie.

 Co będziesz ćwiczyć:

 • techniki relaksacyjne służące rozluźnieniu ciała,

 • formułowanie własnych praw,

 • nowe konstrukty poznawcze,

 • mowę ciała, aby była adekwatna do tego, co mówisz,

 • komunikaty typu Ja,

 • asertywny komunikat FUO,

 • mówienie „NIE”, czyli asertywną odmowę,

 • formułowanie próśb,

 • wyrażanie swoich potrzeb i uczuć,

 • identyfikację problemów i radzenie sobie z nimi w sposób asertywny,

 • wchodzenie w relacje oparte na zasadzie równości, wynikające z poczucia, że ja jestem w porządku i druga osoba jest w porządku.

Sesje będą zaprojektowane pod kątem Twoich indywidualnych potrzeb. Będą ukierunkowane na jak najlepsze wykorzystanie Twoich osobistych zasobów i talentów w celu rozwijania asertywnych zachowań w kontaktach z innymi.

Twój rozwój osobisty. Radzenie sobie ze stresem, emocjami i wypaleniem zawodowym.

Stres pojawia się wtedy, kiedy żyjesz pod presją. Wiedza na temat stresu i sposobów radzenia sobie z nim pozwala nam lepiej funkcjonować i skutecznie radzić sobie z problemami.

Podczas indywidualnych spotkań zapoznasz się z przyczynami stresu, jego objawami, rodzajami myślenia i przekonań zniekształcającymi obraz świata. Dowiesz się, jak oswoić stres, radzić sobie z emocjami i zamartwianiem się. Poznasz postawy, myślenie, dietę i ćwiczenia fizyczne redukujące stres, techniki relaksacyjne i oddechowe.Dowiesz się, jak sobie radzić z wypaleniem zawodowym i żyć tu i teraz.

Sesje będą zaprojektowane pod kątem Twoich indywidualnych potrzeb. Będą ukierunkowane na jak najlepsze wykorzystanie Twoich osobistych zasobów i talentów w celu kształtowania lepszych relacji z innymi.

Twój rozwój osobisty. Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych, czyli o tym jak być sobą i zjednać sobie przychylność ludzi.

Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych jest ważną umiejętnością potrzebną dla każdej osoby, która chce w ciekawy sposób przekazać innym swoją wiedzę i informacje oraz przekonać słuchaczy do swojego pomysłu, usługi czy produktu.

 Dzięki indywidualnym spotkaniom będziesz potrafiła (potrafił):

 •  Określić cel i program prezentacji.
 •  Posługiwać się zasadami przekazywania informacji.
 •  Budować własny styl prezentacji.
 •  Przeanalizować swoje mocne strony.
 •  Wykorzystać metody podtrzymywania uwagi i aktywizowania odbiorców.
 •  Radzić sobie ze stresem, krytyką i tremą oraz pracować z afirmacjami i wyobraźnią.
 •  Panować nad własną mową ciała i zachowaniem.
 •  Mieć wgląd w siebie, rozpoznawać swoje emocje i potrzeby.

Sesje ze sztuki prezentacji i wystąpień publicznych będą zaprojektowane pod kątem Twoich indywidualnych potrzeb. Będą ukierunkowane na jak najlepsze wykorzystanie Twoich osobistych zasobów i talentów w celu kształtowania lepszych relacji z innymi.

Twój rozwój osobisty. Jesteś kreatorem własnego życia.

Podczas indywidualnych spotkań:

 • odpowiesz sobie na pytania:"Kim jestem i dokąd zmierzam?",
 •  przyjrzysz się swoim celom i wartościom,
 •  zbadasz, które obszary życia są dla Ciebie istotne,
 •  zastanowisz się, czy dzisiaj robisz to, co chciałbyś robić,
 •  przyjrzysz się, czy zachowujesz równowagę pomiędzy życiem osobistym a zawodowym i zaspokajasz swoje potrzeby,
 •  poznasz swoje ograniczenia i możliwości,
 •  rozpoznasz swoje przekonania,
 •  odkryjesz i wzmocnisz swoje zasoby, odnajdziesz siłę do działania,
 •  zajmiesz się krytykiem wewnętrznym,
 •  zastanowisz się, czy wystarczająco dbasz o swoje ciało,
 •  popracujesz nad rozwijaniem własnej twórczości,
 •  odpowiesz sobie na pytania: W jaki sposób dajesz innym odczuć, że się cieszysz?, Jak okazujesz innym, że ich lubisz?, Jak kosztujesz swoje życie?, Jak świętujesz swoje istnienie?

Sesje "Jesteś kreatorem własnego życia" będą zaprojektowane pod kątem Twoich indywidualnych potrzeb. Będą ukierunkowane na jak najlepsze wykorzystanie Twoich osobistych zasobów i talentów w celu kształtowania lepszych relacji z innymi.

Twój rozwój osobisty. Oczyszczanie siebie i otoczenia, czyli porządki w głowie, ciele i otoczeniu.

Chcę Ci zaproponować indywidualne spotkania na których:

 •  Będzie okazja uporządkowania swojego otoczenie. Zastanowisz się, które przedmioty są Ci już niepotrzebne. Odpowiesz sobie na pytanie: „Czy ja tego tak naprawdę potrzebuję?”.
 • Przyjrzysz się cudzym myślom, opiniom i przekonaniom, które w sobie pielęgnujesz, a które przestały Ci odpowiadać i być dla Ciebie dobre i korzystne. Będziesz miał okazję się ich pozbyć.
 •  Zastanowisz się, czy Twoje przekonania służą Ci? Będziesz miał okazję doświadczenia głębokiej, transformującej pracy z przekonaniami i zmiany ograniczających przekonań na wspierające.
 •  Zastanowisz się, jakie podejmujesz zobowiązania wobec innych ludzi, a potem się z nich nie wywiązujesz.
 •  Skoncentrujesz się na tym, co możesz i chcesz zmienić w swoim życiu, aby osiągnąć cele. Odpowiesz sobie na pytanie: Dokąd zmierzasz w swoim życiu?
 •  Porozmawiamy o tym, co jest dla Ciebie ważne w życiu, co daje Ci poczucie spełnienia, jakie lubisz twórcze działania, co kochasz w sobie, jak lubisz się ubierać, co robisz dla siebie, jak troszczysz się o siebie, jakie są Twoje zasoby i sukcesy.
 •  Przyjrzysz się bliżej wartościom, które wyznajesz i zobaczysz, czy działasz zgodnie z nimi.

Jeżeli trudno jest Ci podjąć decyzję o uczęszczaniu na sesje terapeutyczne czy skorzystaniu z konsultacji psychologicznych, choćby ze względów finansowych, mam dla Ciebie wspaniałe rozwiązanie. Zachęcam Cię do przeczytania książki mojego autorstwa "Życie i zdrowie masz tylko jedno".

Więcej informacji o książce, mnóstwo opinii czytelników i blogerów, dziesiątki wpisów z forów internetowych, spis treści, wybrane fragmenty książki oraz formularz zamówienia znajdziesz na stronie: http://violettawroblewska.com/ksiazki/zycie-i-zdrowie-masz-tylko-jedno/